ภาพรวมของบริษัท

ประวัติโดยย่อ

company-preview-org

ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีบริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคงทั้งในด้านการขยายกำลังการผลิตและการเพิ่มสายผลิตภัณฑ์  เพื่อตอบสนองความต้องการสิ่งทอ คุณภาพสูงสำหรับชุดชั้นในและชุดชั้นนอก และมีประสบการณ์ในตลาดรถยนต์มากกว่า 15 ปี

TPCS ไม่หยุดยั้งการพัฒนาขีดความสามารถด้านการผลิต ขยายสายผลิตภัณฑ์ให้มีหลากหลายประเภท เช่น

 • สิ่งทอเทคนิค หรือ สิ่งทออุตสาหกรรม (Technical Textile/Industrial Textile) วัสดุที่ใช้เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์  อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ สิ่งทอในอากาศยาน
 • สิ่งทอทั่วไป (Conventional Textile) วัสดุสำหรับเครื่องแต่งกาย : วัสดุสำหรับตกแต่งชุดชั้นนอก และชุดชั้นใน
 • เคหะสิ่งทอ
 • ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย (Hygine Products) : หน้ากากอนามัย เข็มขัดพยุงหลัง พยุงข้อมือและข้อเท้า หมวกคลุมผมใช้ในห้องปลอดเชื้อ เป็นต้น  ภายใต้ Brand Welcare

TPCS เป็นที่รู้จักและได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ชั้นนำจากค่ายต่างๆทั่วโลก และวัสดุสำหรับตัดเย็บเสื้อผ้า : ชุดชั้นนอก และชุดชั้นในจากแบรนด์ดัง  

 

ประวัติความเป็นมาของบริษัทฯ

2519

 • ก่อตั้งในปี 2519 โดยใช้ชื่อว่า บริษัทไทยเพาเวอร์เนท จำกัด
 • เงินทุนจดทะเบียนเพียง 1 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวัตถุดิบสำหรับชุดชั้นในที่มีคุณภาพทดแทนการนำเข้า เช่น ผ้าเพาเวอร์เนท ตะขอ เสื้อชั้นใน
 • ต่อมาได้แตกธุรกิจการผลิตไปสู่การผลิตและ จำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมรถยนต์ ของรัฐบาลในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

2527

 • เปลี่ยนชื่อ เป็น “บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด” ซึ่งเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบสำหรับชุดชั้นในสตรีที่ครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย

2530

 • เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 36 ล้านบาท และได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2531

 • เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 72 ล้านบาท

2537

 • แปรสภาพจาก “บริษัทจำกัด” เป็น “บริษัทมหาชน”

2539

 • เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 108 ล้านบาท เพื่อขยายกำลังการผลิตและพัฒนาสินค้า ให้ครอบคลุมเพื่อสนองความต้องการของตลาดที่มีมากขึ้น

2541

 • เริ่มนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9002 จากสถาบันรับรองคุณภาพ Bureau Veritas Quality International (BVQI) มาใช้ในการบริหารงาน 
 • ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 โดยสถาบัน TUV Rheinland (TUV) ครบทุกโรงงานที่เป็นกระบวนการผลิตรวมถึงสำนักงานใหญ่ในปี 2545

2542

 • ได้รับใบรับรองผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง Oeko-Tex Certificate จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์

2545

 • เริ่มเปิดตัวในตลาดยุโรปอย่างเป็นทางการ โดยเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Interfiliere ที่ประเทศฝรั่งเศส 
 • เข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศอื่นๆ เช่น ฮ่องกง เซี่ยงไฮ้ เพื่อเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสู่สากล

2546

 • เพิ่มจำนวนหุ้นจาก 10,800,000 หุ้น เป็น 108,000,000 หุ้น โดยลดพาร์จากหุ้นละ 10 บาทเป็นราคาพาร์หุ้นละ 1 บาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้หลักทรัพย์

2548

 • จัดให้มีโครงการ “อนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม” เพื่อให้เกิดความประหยัดในด้านต้นทุนการดำเนินงานโดยมีการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

2553

 • บริษัท TPCORP ได้รับการรับรองด้านการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2000 ซึ่งพัฒนาเป็น ISO 9001:2008 ในปัจจุบัน 
 • นายสุชัย ณรงคนานุกูล กรรมการผู้จัดการ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Award 2010 จากนายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากเดิม 26%
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศ “Lean Production, Best Practice 2010” หมวดอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดโดยสำนักพัฒนาหน่วยบริการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

2554

 • ได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ฉลาก “Carbon Foot Print” สำหรับผลิตภัณฑ์ สินค้าที่ติดฉลากดังกล่าวระบุปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาจาก ทุกกระบวนการในการผลิต แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

2556

 • ร่วมลงทุนกับบริษัท Dynic Corporation จัดตั้งบริษัท 2 แห่ง คือ
  1. บริษัท ทีพีซีนิค จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์กรองอากาศในห้องเครื่องรถยนต์ มีสำนักงานที่กรุงเทพฯ และโรงงานตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมฯ จังหวัดชลบุรี
  2. PT. Dynic Textile Prestige ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่าย Non-Woven Fabrics ที่ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ โดยมีโรงงานในประเทศอินโดนีเซีย นับเป็นก้าวย่างสำคัญในการรุกเข้าสู่ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) และขยายตลาดไปยังประเทศอื่นๆ ต่อไป

 

2559

 • บริษัทโอนขายกิจการด้านสิ่งทอ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชุดชั้นใน : การขายกิจการด้านสิ่งทอ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชุดชั้นในจะทำให้บริษัทสามารถให้ความสำคัญมุ่งพัฒนาการบริหารจัดการกับธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์เส้นใยผืน และธุรกิจอื่นๆ ให้เกิดประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะส่งผลทำให้ในอนาคตบริษัทมีโอกาสที่จะมีผลกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม

 

จากประสบการณ์ที่สั่งสมมากว่า 4 ทศวรรษ บริษัทฯมีความชำนาญในการเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัตถุดิบในตลาด Textile ซึ่งสามารถต่อยอดสู่อุตสาหกรรมอื่นๆได้หลากหลาย สินค้าจาก TPCORP เป็น ที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการผลิตนวัตกรรมใหม่ออกสู่ตลาดอย่าง สม่ำเสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้ามากยิ่งขึ้น บริษัทฯยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้า พร้อมทั้งสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงให้กับองค์กรและความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

 

โรงงานที่ อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมศรีราชาห่างจากท่าเรือแหลมฉบังเพียง 6 ก.ม. และระยะทางห่างจากชายหาดเมืองพัทยา 32 ก.ม. โรงงานผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งมีส่วนช่วยในการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้กับบริษัทรอบๆสวนอุตสาหกรรม ตลอดจนความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา

src-factory-01

เครื่องจักรและกำลังการผลิต

 • ด้วยเครื่องจักรการผลิตที่ทันสมัยและครบครัน ระบบการผลิตผ้าไม่ทอ (Non woven fabric) และส่วนประกอบสำหรับชุดชั้นใน โดยทีมผลิตที่ผ่านการอบรม และมีประสบการณ์และความชำนาญด้านเทคนิค จึงสามารถมั่นใจในคุณภาพของสินค้า
 • ที่ตั้งโรงงานผลิตของบริษัทคือจังหวัดชลบุรี ซึ่งทำเลดังกล่าวเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เอื้อต่อประตูสู่ประเทศในกลุ่มอาเซียน

ความมุ่งมั่นในระบบประกันคุณภาพ

 • บริษัทฯมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มี คุณภาพ และการส่งมอบตรงเวลา โดยยึดมั่นในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 เริ่มจากการเลือกสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี ตลอดจนการใส่ใจในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต
 • ระบบประกันคุณภาพของบริษัทอยู่ภายใต้การ ควบคุมโดยห้อง Lab ที่ทันสมัย เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทสอดคล้องตามมาตรฐาน Oeko-Tex Standard 100 ของสมาคมเพื่อการวิจัยและทดสอบสิ่งทอเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ การยอมรับระดับสากล

certificates