12/06/2560 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 9 ปี 2560"

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญนักวิเคราะห์ และนักลงทุน เข้าร่วมฟังเสวนาโดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ภายในงาน "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 9"

ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30 -12.00 น. ณ ห้อง Ball Room ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สำรองที่นั่งที่ SET website (ต้องสมัครเป็นสมาชิก SET website ก่อน)

https://portal.set.or.th/tsd/eventcalendar.html?sessId=48324&courseType=Z

(วันที่ 20 มิ.ย. 60 เป็นต้นไปจนกว่าที่นั่งเต็ม)

โปรดใช้เลขประจำตัวประชาชนสำหรับการลงทะเบียน และแสดงตัวในวันงาน