บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพnews-2017-05-08 01

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพร่วมในการบำเพ็ญกุศลถวาย
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

news-2017-05-08 02

 

news-2017-05-08 03