บริษัทพบผู้ลงทุน ( Opportunity Day )

สรุปสารสนเทศของบริษัท งานนักลงทุนพบกลุ่มสหพัฒน์ ประจำปี 2562     pdf icon
สรุปสารสนเทศของบริษัท งานนักลงทุนพบกลุ่มสหพัฒน์ ประจำปี 2561     pdf icon
สรุปสารสนเทศของบริษัท งานนักลงทุนพบกลุ่มสหพัฒน์ ประจำปี 2560     pdf icon
สรุปสารสนเทศของบริษัท งานนักลงทุนพบกลุ่มสหพัฒน์ ประจำปี 2559     pdf icon
สรุปสารสนเทศของบริษัท งานนักลงทุนพบกลุ่มสหพัฒน์ ประจำปี 2558     pdf icon
สรุปสารสนเทศของบริษัท งานนักลงทุนพบกลุ่มสหพัฒน์ ประจำปี 2557     pdf icon
สรุปสารสนเทศของบริษัท งานนักลงทุนพบกลุ่มสหพัฒน์ ประจำปี 2556 pdf icon
สรุปสารสนเทศของบริษัท งานนักลงทุนพบกลุ่มสหพัฒน์ ประจำปี 2555 pdf icon
สรุปสารสนเทศของบริษัท งานนักลงทุนพบกลุ่มสหพัฒน์ ประจำปี 2554 pdf icon
สรุปสารสนเทศของบริษัท งานนักลงทุนพบกลุ่มสหพัฒน์ ประจำปี 2553 pdf icon
สรุปสารสนเทศของบริษัท งานนักลงทุนพบกลุ่มสหพัฒน์ ประจำปี 2552 pdf icon