งานสหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 18

saha-group-fair-18th

งานสหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 18

งานแสดงสินค้า นวัตกรรมสินค้าใหม่  และจำหน่ายสินค้าอุสินค้าอุปโภคบริโภคจากเครือสหพัฒน์ในราคาพิเศษ

วันที่ 26- 29 มิถุนายน 2557  

ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์