จนท.ธุรกิจในประเทศ

 

 ตำแหน่ง จนท.ธุรกิจในประเทศ
 คุณสมบัติ
 
เพศ: ชาย/หญิง
อายุ: 25 ปีขึ้นไป
การศึกษา: ปริญญาตรี ทุกสาขา
  
 คุณสมบัติพิเศษ 1. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
2. มีทักษะทางด้านการสื่อสารดี ภาษาอังกฤษพอใช้

3. มีประสบการณ์ด้านการขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. สามารถขับรถยนต์ได้

                  
 ลักษณะงาน 1. ติดต่อหาลูกค้าใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเดิม
2. วางแผน และวิเคราะห์การขาย
3. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา