งานสหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 16

บริษัทฯร่วมจัดงานสหกรุ๊ปแฟร์ครั้งที่ 16 ซึ่งเดิมมีชื่อว่า “Saha Group Export & Trade Exhibition

งานสหกรุ๊ปแฟร์เริ่มจัดในปี 2540 ซึ่งเป็นปีที่เกิดวิกฤตการณ์การเงินในเอเชียส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียโดยรวม

ประธานเครือสหพัฒน์ในขณะนั้นเห็นว่ามีความจำเป็นจะต้องแสดงศักยภาพบริษัทไทยต่อชาวโลก
เพื่อหาหุ้นส่วนทางธุรกิจใหม่จากประเทศต่างๆ โดยมีกิจกรรมสำคัญในงานคือการแสดงนวัตกรรม และเทคโนโลยีของบริษัทในเครือ

วันที่ 28 มิ.ย.- 1 ก.ค. 2555
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์