Texworld 2009

texworld2009

textworld2009 pic01

งานแสดงสินค้านานาชาติเกี่ยวกับ ผ้า วัตถุดิบ และชิ้นส่วนเครื่องประดับตกแต่ง

ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส วันที่ 9- 12 กุมภาพันธ์ 2552

การจัดงานครั้งนี้จะ ไม่ประสบความสำเร็จ หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากท่าน

บริษัทฯขอแสดงความขอบคุณมายังลูกค้าทุกท่าน

พบกันใหม่ในงาน Hong KongMode Lingerie 2009