งานแสดงสินค้านานาชาติชั้นนำ เป็นเวทีสำหรับผู้จัดหา วัตถุดิบ ผ้า สำหรับชุดชั้นใน ชุดว่ายน้ำ
ขอบคุณทุกท่าน..
ขอแสดงความขอบคุณจากส่วนลึกของหัวใจสำหรับความสนใจจากผู้เยี่ยมชมบูธของบริษัทจำนวนมาก ในงาน Hong Kong Mode Lingerie 2551

hong-kong-mode-lingerie-2008-01 hong-kong-mode-lingerie-2008-02 hong-kong-mode-lingerie-2008-03

พบกันใหม่ในงานครั้งต่อไป